วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563 15:00

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้งอกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้งอกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้งอกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 2) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้งอกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 3) ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง การกำหนดเวลาและรูปแบบการบริการของร้านอาหาร ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 4) ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 5) ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เอกชนเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 6) ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง กำหนดระยะเวลาเปิด-ปิด การให้บริการของร้านสะดวกซื้อที่มีลักษณะการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 7) ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 8/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาสั่งปิดถสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 8) ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 9/2563 เรื่อง กำหนดระยะเวลาเปิด-ปิด สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการก๊าชปิโตรเลียมเหลว(LPG) และสถานีบริการก๊าชธรรมชาติ (NGV) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 9) ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 9/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาในการกำหนดรูแปบบการให้บริการในร้านอหาร ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ