Print this page
วันพุธ, 28 สิงหาคม 2562 15:39

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศใช้แล้ว เริ่มปี 2563 รู้กันหรือยังว่าที่ดินแต่ละประเภทต้อง เสียภาษีเท่าไหร่ มีวิธีคำนวณยังไง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศใช้แล้ว เริ่มปี 2563 รู้กันหรือยังว่าที่ดินแต่ละประเภทต้อง เสียภาษีเท่าไหร่ มีวิธีคำนวณยังไง