Print this page
วันพุธ, 07 สิงหาคม 2562 10:59

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสมัครปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสมัครปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ท่านผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-313070