วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561 14:21

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์

      เทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลสีวิเชียร เพื่อเป็นเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลสีวิเชียรทั้งนี้การจัดการเรื่องร้องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ จำเป็นจะต้องมีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ