Print this page
วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2562 14:50

ประกาศเทศบาลตำบลสีวิเชียร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ

ประกาศเทศบาลตำบลสีวิเชียร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ