ข่าวกิจกรรม

Big Cleaning Day

วันนี้ (10 กรกฏาคม 2562) นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร พร้อมด้วย นายวันดี จันนุกูล รองนายกเทศมนตรีฯ และนายวิเชียร ทองทับ รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะบุคลากรเทศบาลตำบลสีวิเชียร ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ และบำรุงรักษาต้นไม้ ที่ปลูกไว้ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ ในกิจกรรม Big Cleaning Day

 

วันนี้ (27 มิถุนายน 2562 ) นายเฉลิมชัย ประพันธา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร และคณะผู้วิจัยบ้านนาสามัคคี เข้าร่วมการอบรมในเวทีกลั่นกรองพิจารณาโครงการการฟื้นฟูและพัฒนาภูมิปัญญาทอผ้าเพื่อสร้างอาชีพรองรับสังคมผู้สูงวัยบ้านนาสามัคคี ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ รร.สุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันนี้ (09.00 น.) นางอัจฉราณี พูลสง่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และคณะผู้ศึกษาดูงานในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส จำนวนกว่า 50 คน ณ บ้านนาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหมู่บ้าน ในโครงการสุขภาวะชุมชนต้นแบบ “หมู่บ้านไร้คลอง” โดยในการนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด และการลงพื้นที่ดูระบบธนาคารน้ำใต้ดินของหมู่บ้าน โดยมี อ.พินิจ สีหนันท์ เป็นวิทยากร

 

ประกวดร้องเพลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานผลไม้ฯ ปี 62 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลสีวิเชียรได้เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมประกวดร้องเพลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ โดยมี นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธาน ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอน้ำยืนทั้ง 8 แห่งเข้าร่วมประกวด ผลการประกวดชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ อบต.โดมประดิษฐ์ อันดับ 2 อบต.เก่าขาม อันดับ 3 อบต.ยางใหญ่ สำหรับเทศบาลตำบลสีวิเชียรได้รับรางวัลชมเชย

 

ทต.สีวิเชียร ร่วมออกร้านจำหน่ายผลไม้ ในงานผลไม้ฯ อำเภอน้ำยืน ปี 62 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร และพนักงานเทศบาล ได้นำผลไม้เข้าร่วมจำหน่าย ในงานผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการจัดงานจะมีตั้้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2562

 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน ประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมอำเภอ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน โดยในช่วงเช้าเวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 41 รูป จากนั้นเวลา 08.30 น. พิธีลงนามถวายพระพร และในเวลา 17.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

 

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2562) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประธานในพิธีเปิดโครงการ “การมีส่วนร่วมกำหนดแนวเขตควบคุม จัดที่ทำกิน/ปลูก/ปล่อยสัตว์ป่า เพื่อการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อย่างยั่งยืน ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ในการนี้ นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ได้ขึ้นรับมอบเกียรติบัตร ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงาน โดยมีกิจกรรมส่งสัตว์คืนวนา เพื่อป่าที่สมบูรณ์ เป็นพิธีการปล่อยสัตว์ป่า (นกยูก ไก่ฟ้าหลังขาว ไ่ก่ป่า นกเป็ดน้ำ ฯลฯ) ปล่อยปลา มอบพันธุ์หมูป่าจำนวน 10 คู่ และกิจกรรมป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว่า ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ภายใต้ยุทธการ “ลับคมขวาน” ณ หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยวังใหญ่

 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทีมผู้วิจัยในโครงการ “นกยูงคืนถิ่น” เพื่อการจัดการป่าชุมชนซำหวายโดยการมีส่วนร่วม ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ชาวบ้านซำหวายและบ้านซำหวายพัฒนา ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลคณะถ่ายทำรายการสารคดีจากลูกโลกสีเขียว ซึ่งได้ลงพื้นที่เก็บภาพความสมบูรณ์ความของป่า(พืช และสัตว์) การใช้ประโยชน์จากป่า การอนุรักษ์ป่าอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สืบเนื่องมาจากคณะผู้วิจัยได้ส่งโครงการเข้าร่วมประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรอผลการตัดสินในระดับประเทศ

 

เริ่มต้นก่อนหน้า1234567ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 7

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ