ทต. สีวิเชียร ร่วมกับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 2210 จัดอบรมต้านภัยยาเสพติด บ้านโนนทอง

       ทต. สีวิเชียร ร่วมกับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 2210 กองกำลังสุรนารี จัดโครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด บ.โนนทอง

      

       วันนี้ เวลา 09.30 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร มอบหมายให้ นายชาญชัย อักโข ปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ณ ศาลาประชาคม บ. โนนทอง ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้มเข็ง มีจิตสำนึก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยยาเสพติด ร่วมกันเป็นแกนนำภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลสีวิเชียร และชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 2210 กองกำลังสุรนารี

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ