ทต. สีวิเชียร ร่วมกับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 2210 กองกำลังสุรนารี จัดโครงการต้านภัยยาเสพติด

      ทต. สีวิเชียร ร่วมกับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 2210 กองกำลังสุรนารี จัดโครงการต้านภัยยาเสพติด

      

       วันนี้ เวลา 09.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ณ ศาลาประชาคม บ. โนนเจริญศึกษา ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้มเข็ง มีจิตสำนึก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยยาเสพติด ร่วมกันเป็นแกนนำภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลสีวิเชียร และชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 2210 กองกำลังสุรนารี

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ