เทศบาลตำบลสีวิเชียร มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์แก่ประชาชน หวังช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19

เทศบาลตำบลสีวิเชียร มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์แก่ประชาชน หวังช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19 วันที่ 28 เมษายน 2563 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ จำนวนกว่า 400 ครัวเรือน เพื่อร่วมป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลสีวิเชียร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการบริการสาธารณะแก่ประชมชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันตนเอง จากเชื้อโรค COVID-19 และได้กำหนดมาตรการต่างๆ ในพื้นที่ พร้อมทั้งสนับสนุน วัสดุ- อุปกรณ์ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ประกอบด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 5,300 ชิ้น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด จำนวน 11 เครื่อง พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือประชาชน ให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง ล้างมือเป็นประจำ และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่แออัดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายลง

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ