โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของ อปพร. ประจำปีงบฯ 2563

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของ อปพร. ประจำปีงบฯ 2563 ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลสีวิเชียร โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ให้กับ อปพร. ในสังกัด จำนวน 80 นาย โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมทั้งการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน และปฏิบัติการซ้อมแผนและอพยพหนีไฟในชุมชน โดยมี นายวุฒิชัย ป้องคำลา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บุเปือย เป็นวิทยากร และในวันที่ 30 มกราคม 2563 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน อปพร. ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวืเชียร ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เป็นผู้นำคณะ และมี นายพยุงพงษ์ บุญเติม รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และคณะให้การต้อนรับ หลังจากนั้นในวันที่ 31 มกราคม 2563 คณะ อปพร. ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย จ.มุกดาหาร

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ