Big Cleaning Day ชุมชนนาสามัคคีและห้วยจันทร์แดง

Big Cleaning Day ชุมชนนาสามัคคีและห้วยจันทร์แดง วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ทต.สีวิเชียร โดยศูนย์บริการสาธารณสุข ร่วมกับ ชุมชนบ้านนาสามัคคี และบ้านห้วยจันทร์แดง ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณบ้านนาสามัคคีและบ้านห้วยจันทร์แดง เทศบาลตำบลสีวิเชียร เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และการจัดการสิ่งแวดล้อมส่งเสริมสุขภาวะของคนในชุมชน

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ