Print this page

จิตอาสา อ.น้ำยืน ทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

เวลา 09.00 น.วันนี้ (19 ก.ค.62) 2562 ที่ป่าชุมชนบ้านซำหวาย ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 พร้อมโดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำองค์การภาคเอกชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา จำนวน กว่า 300 คนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันทำความสะอาดแหล่งน้ำ และกำจัดวัชพืชด้วย