อบต.วานรนิวาส ดูงาน ธ.น้ำใต้ดิน ณ บ.นาสามัคคี ทต.สีวิเชียร

วันนี้ (09.00 น.) นางอัจฉราณี พูลสง่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และคณะผู้ศึกษาดูงานในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส จำนวนกว่า 50 คน ณ บ้านนาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหมู่บ้าน ในโครงการสุขภาวะชุมชนต้นแบบ “หมู่บ้านไร้คลอง” โดยในการนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด และการลงพื้นที่ดูระบบธนาคารน้ำใต้ดินของหมู่บ้าน โดยมี อ.พินิจ สีหนันท์ เป็นวิทยากร

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ