Print this page

ทต.สีวิเชียร ร่วมออกร้านจำหน่ายผลไม้ ในงานผลไม้ฯ อำเภอน้ำยืน ปี 62

ทต.สีวิเชียร ร่วมออกร้านจำหน่ายผลไม้ ในงานผลไม้ฯ อำเภอน้ำยืน ปี 62 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร และพนักงานเทศบาล ได้นำผลไม้เข้าร่วมจำหน่าย ในงานผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการจัดงานจะมีตั้้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2562