ทต.สีวิเชียร ร่วมงาน ผลได้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2561 ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางการเกษตร

นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร นำคณะบุคคลากรร่วมจัดงาน “เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2561” ในระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของอำเภอ ในการพัฒนาผลิตผลด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าร่วมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในรูปแบบปฏิทินการท่องเที่ยวอำเภอน้ำยืน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางการเกษตร โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน การออกร้านผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การนำผลผลิตจากกลุ่มอาชีพต่างๆของเทศบาล ไปจำหน่าย

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ