อบต.เมืองลีง ศึกษาระบบ ธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านนาสามัคคี ทต.สีวิเชียร

อบต.เมืองลีง ศึกษาระบบ ธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านนาสามัคคี ทต.สีวิเชียร วันนี้ (8 พ.ค. 62) เวลา 09.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ได้ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และคณะผู้ศึกษาดูงานในโครงการฝึกอบรมการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ณ บ้านนาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหมู่บ้าน ในโครงการสุขภาวะชุมชนต้นแบบ “หมู่บ้านไร้คลอง” โดยในการนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ทั้งระบบปิดและระบบเปิด โดยมี ดร.โกวิทย์ ดอกไม้ เป็นวิทยากร หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ดูงานตามจุดต่างๆ ในชุมชน ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมขังและน้ำแล้ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ต่อไป

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ