เวทีประชาคม บ้านโนนเจริญศึกษา

 เวทีประชาคม บ้านโนนเจริญศึกษา

 

เมื่อวันที่ 11  มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดย นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร พร้อมด้วย นายหมื่น สะนัย ที่ปรึกษาฯ และพนักงานเทศบาล  จัดเวทีประชุมประชาคมบ้านโนนเจริญศึกษา อ.น้ำยืน ณ หอประชุมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลฯ ซึ่งข้อสรุปจากการจัดเวทีในครั้งนี้ ชุมชนได้เสนอปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ ความต้องการสื่อสารผ่านเสียงตามสาย และปัญหาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน  เป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชุมชนตามลำดับ     โดยมีประชาชนบ้านโนนเจริญศึกษา เข้าร่วมกว่า 60 คน

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ