เวทีประชาคม บ้านซำหวายพัฒนา

เวทีประชาคม บ้านซำหวายพัฒนา

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดเวทีประชุมประชาคมบ้านซำหวายพัฒนา อ.น้ำยืน ณ หอประชุมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลฯ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาของชุมชน นอกจากนี้ยังมีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ แบบเคลื่อนที่ การจัดเวทีครั้งนี้นำโดย นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร พร้อมด้วยนายวันดี จันนุกุล รองนายกฯ นายหมื่น สะนัย ที่ปรึกษาฯ นายวุทิภูมิ สุรเสน ปลัดเทศบาลฯ โดยมีประชาชนบ้านซำหวายพัฒนา เข้าร่วมกว่า 80 คน

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ