โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ เทศบาลตำบลสีวิเชียร จึงได้จัดทำโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขึึ้น  เทศบาลตำบลสีวิเชียรขอประชาสัมพันธ์โครงการฯ และขอเชิญร่วมบริจากมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ