ประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

    ประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑  เม่ือวันที่  ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร 

เพ่ื่อรับมอบในการทำงาน

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ