ข่าวกิจกรรม

ทต.สีวิเชียร ร่วมใจ Big Cleaning Day ต้านไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่บริเวณเขตพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯและลูกจ้างเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดภายในสำนักงาน และบริเวณพื้นที่อาคารสำนักงาน ห้องประชุม ลานอเนกประสงค์ ห้องครัว ห้องเก็บของ ศูนย์เด็กฯ ในพื้นที่จำนวน 4 แห่ง และการตั้งจุดให้บริการเจลล้างมือในทุกจุดที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการ ซึ่งการทำ Big Cleaning Day ในครั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 สร้างความมั่นใจในการเข้ามาใช้บริการในพื้นที่ของเทศบาลฯ พร้อมทั้งได้ประกาศมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข หากบุคคลใด มีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการป่วยทันที รวมถึงการเลื่อนจัดกิจกรรม ทุกๆรายการในช่วงเดือนมีนาคม เป็นต้นไป จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ

 

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสีวิเชียร รณรงค์สวมหน้ากาก-ล้างมือให้สะอาด ป้องกันไวรัส "โควิด-19" พร้อมแนะนำความรู้สู้ไวรัส นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร มอบหมายให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสีวิเชียร ออกหน่วยเชิงรุก รณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังการเกิด COVID 19 ให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร โดยมีการให้ความเกี่ยวกับ COVID 19 วิธีการป้องกันตนเอง การเฝ้าระวังการเกิดโรค รวมทั้งวิธีการสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง และการล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง โดยออกให้ความรู้ในโรงเรียนต่างๆ ดังนี้ วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ รร.บ้านนาสามัคคี วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ รร.บ้านซำหวาย วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ รร.บ้านห้วยแก้ว

 

โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ปี 2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ เพื่อให้ร้านอาหารแ ผ่่านเกณฑ์ Clean food good taste และเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร โดยมีผู้ประกอบการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีวิเชียรเข้าร่วมกว่า 50 คน

 

อบรมครู ก. สอนทำหน้ากากผ้ามาตรฐาน ป้องกันโควิด-19 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) พร้อมอบรม ครู ก. สอนวิธีการทำหน้ากากผ้า ที่ได้มาตรฐาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร โดยมีตัวแทนประชาชนที่เข้าร่วมอบรมและร่วมเป็นครู ก. จำนวนกว่า 100 คน เพื่อฝึกการทำหน้ากากอนามัยทางเลือก นำไปใช้ในชุมชน รวมถึงรองรับการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในท้องตลาด ซึ่งมาตรการ สำคัญในการป้องกันการติดโรคโควิด-19 ตามคำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข คือการ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนอยู่แออัด หลีกเลี่ยง อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดิน หายใจ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และ สวมหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันโรค ดังนั้น หากประชาชน ชุมชนได้มีส่วนร่วม มีความรู้ความเข้าใจ ความจริงตามข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้น รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยและสามารถทำได้ คือ การทำหน้ากากผ้าใช้เอง หรือทำเพื่อคนในครอบครัว และการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้อื่น

 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร และชาวชุมชนบ้านนาสามัคคี ให้ต้อนรับ นายสมัน แต้มทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ และคณะศึกษาดูงานระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด (หมู่บ้านไร้คลอง) จำนวน 50 คน ณ บ้านนาสามัคคี ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ

 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร มอบหมายให้ นายวันดี จันนุกูล รองนายกเทศมนตรี ต้อนรับ นายวิชาญ สมยา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกม่วงหนองตุกหลุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และคณะ จำนวน 11 คน เข้าศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน ของเทศบาลตำบลสีวิเชียร

 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คุณสุทธิชัย หยุ่น พิธีกร รายการ ฟังเสียงประเทศไทย (คำตอบอยู่ในหมู่บ้าน) | Thai PBS ลงพื้นที่บ้านห้วยแก้ว และบ้านซำหวาย บันทึกเทปรายการ ประเด็น "การแก้ภัยแล้งด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ณ บ้านห้วยแก้ว และป่าชุมชนบ้านซำหวาย" ทำอย่างไรหน้าแล้งยังมีน้ำใช้ สวนไร่นายังเขียวขจี ความสำเร็จของชุมชน สู่ Model การจัดการน้ำระดับประเทศ โดยมี นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชน และชาวบ้านร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากระบบธนาคารน้ำใต้ดิน

 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายวุทิภูมิ สุรเสน ปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองช่าง เชิกรุกออกพืนที่ให้คำแนะนำและร่วมหารือถึงมาตรการการป้องกันการเกิดฝุ่น PM2.5 และการป้องกันตนเอง กับสถานประกอบขนาดใหญ่ในพื้นที่จำนวน 4 ราย ได้แก่ บริษัทแป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทหินหนึ่ง บริษัท ส.เขมราฐ บริษัทน้ำยืนศิลาทอง

 

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 13

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ