ข่าวกิจกรรม

นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร กล่าวว่า เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมกับชาวชุมชนตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน ขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล มีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรในชุมชน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ร่วมชมการประกวดขบวนนางรำประเภทสวยงามจาก 9 ชุมชน ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม การแสดงบนเวที ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสีวิเชียร และในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ร่วมเชียร์การประกวดบั้งไฟขึ้นนาน จำนวน 15 บั้ง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมงานบุญประเพณี สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

 

ทต. สีวิเชียร มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย วันนี้ (8 พ.ค. 62) เวลา 09:30 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยวาตภัย บ้านห้วยแก้ว ตำบลสีวิเชียร ณ เทศบาลตำบลตำบลสีวิเชียร. ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย จำนวน 15 ราย

 

อบต.เมืองลีง ศึกษาระบบ ธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านนาสามัคคี ทต.สีวิเชียร วันนี้ (8 พ.ค. 62) เวลา 09.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ได้ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และคณะผู้ศึกษาดูงานในโครงการฝึกอบรมการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ณ บ้านนาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหมู่บ้าน ในโครงการสุขภาวะชุมชนต้นแบบ “หมู่บ้านไร้คลอง” โดยในการนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ทั้งระบบปิดและระบบเปิด โดยมี ดร.โกวิทย์ ดอกไม้ เป็นวิทยากร หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ดูงานตามจุดต่างๆ ในชุมชน ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมขังและน้ำแล้ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ต่อไป

 

ทต.สีวิเชียร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีราชาภิเษก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลสีวิเชียร ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีราชาภิเษก พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลฯ และในวันเดียวกันนี้ คณะพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลสีวิเชียร ยังได้เข้าร่วมพิธี ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

ทต.สีวิเชียรสร้างฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานเปิด โครงการ“สร้างฝายมีชีวิต ตามศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิรเทพยวรางกูร” ณ ลำห้วยตาแดง บ้านนาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลสีวิเชียรจึงได้จัดทำโครงการสร้างฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ลำห้วยตาแดง ซึ่งฝายมีชีวิตแห่งนี้ สร้างขึ้นโดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลสีวิเชียร จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจอำเภอน้ำยืน ผู้นำชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสร้างความสามัคคีและสร้างจิตสำนึก ให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการเก็บกักให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากลำห้วยร่วมกันตลอดทั้งปี

 

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม วันนี้ (23 เมษายน 2562) เวลา 09.30 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสีวิเชียร โดยมี ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมจำนวนกว่า 70 คน

 

บรรยากาศงานสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ทต.สีวิเชียร คึกคัก ประชาชนแห่รดน้ำดำหัว และขอพรผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร และประธานการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสีวิเชียร ประจำปี 2562 เปิดเผยว่า บรรยาการการจัดงาน มีคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มาร่วมงานมากขึ้นกว่าทุกปี ซึ่งกิจกรรมในปีนี้ได้มุ่งเน้นรูปแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม อาทิ การทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแต่งกายนิยมไทย การแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุจากทุกหมู่บ้านในตำบล ทั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสุขและสนุกสนาน นอกจากนี้ยังได้มีการมอบรางวัลแก่ ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีอายุยืน และรางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยม โดยทางเทศบาลได้เห็นความสำคัญของการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งการรดน้ำดำหัว เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี

 

นายกฯ สีวิเชียร เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วย ในชุมชน วันนี้ (10 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร พร้อมด้วย นายหมื่น สะนัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลสีวิเชียร ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน จำนวน 6 ราย พร้อมกันนี้ได้มอบของใช้ในครัวเรือน เครื่องอุปโภคบริโภค และยังมอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัว อีกทั้งทีมงานยังได้ให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยแก่ญาติอีกด้วย

 

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ