ข่าวกิจกรรม

 มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย บ้านห้วยแก้ว

 

วันนี้ (26 มีนาคม 2562 ) นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอน้ำยืน มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย(วาตภัย) ณ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2562 เวลา ประมาณ 14.30 ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 28 หลังคาเรือน และมีพื้นที่การเกษตรเสียหายในบางส่วน ในการนี้ นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร นายวันดี จันนุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ได้ลงสำรวจพื้นที่ในวันเกิดเหตุเพื่อประเมินความเสียหาย พร้อมทั้งเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่อให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ อย่างเร่งด่วน

 

 ทต.สีวิเชียร เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ

 

เทศบาลตำบลสีวิเชียร ขอเชิญชวน ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลตำบลสีวิเชียร สมัครเข้าร่วมเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสีวิเชียร รับสมัครไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม การส่งเสริมภูมิปัญญาให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน

โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 30 มีนาคม 2562 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักเทศบาลตำบลสีวิเชียร (งานพัฒนาชุมชน) ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-252937

 

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือไฟไหม้สวนยางพารา

 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 พนักงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมด้วย นายปรึม แก้วลึก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านซำหวาย ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย บริเวณสวนยางพารา จำนวน 5 ไร่ หมู่ที่ 16 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน เพื่อสำรวจพื้นที่ความเสียหาย และให้คำแนะนำถึงขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการ ต่อไป

 

 

 งานพาแลง และรำวงย้อนยุค  ในพิธีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร นำคณะผู้บริหารเทศบาลและพนักงาน ร่วมกิจกรรม พาแลงและรำวงย้อนยุค ในงานบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองประจำปี 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะนางรำเป็นสาวงามจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของอำเภอ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน รื่นเริง ซึ่งกิจกรรมในค่ำคืนนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของอำเภอ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ โดยมีนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานในพิธี

 วันท้องถิ่นไทย 2562

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 07:00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร นำคณะพนักงานร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมือง (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า) อ.เมือง จ. อุบลฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย

 ประชุมชี้แจง  โรงเรียนผู้สูงอายุ

 

 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00  น.  นายวุทิภูมิ  สุรเสน  ปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร  จัดประชุมชี้แจงการเตรียมจัดทำกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ  สำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  ในเขตเทศบาลตำบลสีวิเชียร  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร  โดยได้มีการแจ้งแนวทางและหลักการดำเนินงาน  พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆที่จะมีขึ้นในโครงการ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ   ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้ มีตัวแทนผู้สูงอายุจากทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม  เพื่อรับฟังแนวทางและจะได้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สูงอายุอื่นๆ ในชุมชน ต่อไป

 

เทศบาลตำบลสีวิเชียร  ร่วมพิธีมอบบ้านพลังประชารัฐ

  

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.09 น. นายวิรุจ  วิชัยบุญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางยุพาภร  วิฑูรย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี    มอบบ้านพลังประชารัฐหลังที่ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  ให้กับ นางสาวพันวัสสา  อบแก้ว พร้อมครอบครัว กรณีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกามีที่ดินเป็นของตนเอง แต่ไม่สามารถรับภาระปลูกสร้างที่อยู่อาศัยได้  จึงขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและจัดพิธีมอบบ้านในวันนี้   โดยมี นายทองอินทร์ สีหาบุตร  นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร  พร้อมด้วย นายวันดี จันนุกูล  รองนายกเทศมนตรีฯ  คณะผู้บริหารและพนักงาน เทศบาลตำบลสีวิเชียร  ร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

 วันรักต้นไม้ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมรณรงค์กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมการดูแล บำรุงรักษา และกำจัดวัชพืช ให้กับต้นไม้ที่ปลูกอยู่ภายในเทศบาลฯ พร้อมทั้งรวมทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อความสะอาดของเทศบาลฯ โดยกิจกรรมนี้ได้รับความมือ ร่วมใจจากคณะผู้บริหารและพนักงานของเทศบาล

 

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ