Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

การแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

Share

         วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดโครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามโรงเรียนบ้านนาสามัคคี