Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมลงตรวจพื้นที่และรับการรายงานผลการดำเนินงาน และให้ความรู้เพิ่มเติม ด้านวิชาการและแนวทางการพัฒนา

Share

    วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เทศบาลสีวิเชียร ร่วมลงตรวจพื้นที่และรับการรายงานผลการดำเนินงาน และให้ความรู้เพิ่มเติม ด้านวิชาการและแนวทางการพัฒนา โดย มีท่านปลัดปัญญา สะนัย เทศบาลตำบล ศรีวิเชียร อ.น้ำยืน และ ท่านวรรัตน์ วงศา ปลัด อบต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ทางท่านปลัดทั้งสองได้ อำนวยความสะดวกทั้งด้านที่พักและอาหารต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการหมู่บ้านไร้คลอง และโครงการต่างๆ ขอขอบคุณในความอนุคราะห์และน้ำใจเป็นอย่างสูงคับ และขอแสดงความชื่นชมในความเสียสละ และความอุสาหพัฒนา ผลักดันโครงการเพื่อแก้ปัญหา ให้ประชาชนอย่างแท้จริง...