Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

วันที่ 16 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ของเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลสีวิเชิยรได้รับเกียตจากท่านนายอำเภอพร้อมคุณนายมาปล่อยปลาที่ห้วยวังใหญ่

วันที่ 13 เมษายน 2558 เทศบาลสีวิเชิยรได้รับเกียตจากท่านนายอำเภอพร้อมคุณนายมาปล่อยปลาที่ห้วยวังใหญ่ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประจำปี 2558

วันที่10 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดย นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประจำปี 2558 อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวัน อ.ส.ม เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 7 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้จัดกิจกรรมวัน อ.ส.ม เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญ พระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา

วันที่ 2 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญ พระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมผลการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลสีวิเชียร

วันที่ 26 มีนาคม 2558 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมผลการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสีวิเชียร

วันที่ 24 มีนาคม 2558 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ มารับการรายงายตัวผู้ถูกควคุมความประพฤติ

วันที่ 18 มีนาคม 2558 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ มารับการรายงายตัวผู้ถูกควคุมความประพฤติ เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 9 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยนายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และสภาเทศบาล เข้าร่มประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสัมมนาวิชาการ สันนิบาตเทศบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 4 มีนาคม 2558 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ สันนิบาตเทศบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านเพิ่มเติม...