Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงอบรมการเพิ่มประสิทธิถาพการปฎิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559

     นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ร่วมโครงการการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร โดยสมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

     วันที่ 22-26 ตุลาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอจัดโครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายทองอินทร์ สีหาบุตร พาคณะ ก.ป.ร. ดูพื่นที่สร้างเขื่อนห้วยบอย

     วันที่ 15 ตุลาคม 2558 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร พาคณะ ก.ป.ร. ดูพื่นที่สร้างเขื่อนห้วยบอย

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558

     วันที่ 22 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมชมปรากฎการณ์ กุ้งเดินขบวน ณ.แก่งลำดวน

     วันที่ 10 ก.ย. 2558 นายวันดี จันนุกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ร่วมกับคณะพนักงานของเทศบาล ไปดูกุ้งเดินขบวน ที่แก่งลำดวน และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ชาวบ้านตำบลสีวิเชียร ทำบุญใส่บาท เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับชาวบ้านตำบลสีวิเชียร ทำบุญใส่บาท เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมอนุรักษ์การแต่งการด้วยผ้าไทย ในวันศุกร์

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมอนุรักษ์การแต่งการด้วยผ้าไทย ในวันศุกร์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมรับนโยบายคำสั่งหัวหน้าคณะรัษาความสงบแห่ชาติ ที่ 22/2558

วันที่ 2 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมรับนโยบายคำสั่งหัวหน้าคณะรัษาความสงบแห่ชาติ ที่ 22/2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษา ที่วัดพลานนกยุง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี และชาวบ้านตำบลสีวิเชียร ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษา ที่วัดพลานนกยุง

อ่านเพิ่มเติม...

นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯลงพื้นที่ตรวจงานลอกห้วยอัสม้อ ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ลงพื้นที่ตรวจงานลอกห้วยอัสม้อ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...