Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติสาขาเดชอุดม

     วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติสาขาเดชอุดม

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดประชุมกีฬาสัมพันธ์

     วันที่ 11 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้จัดประชุมกีฬาสัมพันธ์ ของเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส

     วันที่ 11 ธันวาคม 2558 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส

 

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะผู้ประเมินสมาคมดีเด่นจากศูนย์ประสานงานอุบลราธานี และพัฒนาสังคมจังหวัดอุบล

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้ประเมินสมาคมดีเด่นจากศูนย์ประสานงานอุบลราธานี และพัฒนาสังคมจังหวัดอุบล เพื่อพัฒนางานสมาคมให้ดีขึ้น

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการภาคสนามความแม่นยำสูงเพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

     วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการภาคสนามความแม่นยำสูงเพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสีวิเชียร

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมฟ้อนเพื่อเตรียมความพร้อม ณ หน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน

   วันศุกร์‬ ที่ 13 พย 58 เวลา 15:00 น นายทองอินทร์ สีหาบุตร  นายกเทศบาลสีวิเชียร นำนางรำร่วมฟ้อนเพื่อเตรียมความพร้อม ไปรว่มที่ว่าการอำเภอน้ำยืน โดยการแต่งกายชุดฟ้อน เสื้อแขนยาว สีขาว ผ้าถุง สไบผ้าขาวม้าลา ณ หน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงอบรมการเพิ่มประสิทธิถาพการปฎิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559

     นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ร่วมโครงการการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร โดยสมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

     วันที่ 22-26 ตุลาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอจัดโครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายทองอินทร์ สีหาบุตร พาคณะ ก.ป.ร. ดูพื่นที่สร้างเขื่อนห้วยบอย

     วันที่ 15 ตุลาคม 2558 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร พาคณะ ก.ป.ร. ดูพื่นที่สร้างเขื่อนห้วยบอย

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558

     วันที่ 22 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร 

อ่านเพิ่มเติม...