Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดโนนทอง ม.9

     วันที่ 1 พฤศจิกายน 59 วันนี้ผู้นำชุมชนม.9 ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดโนนทอง ม.9 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมทั้งศึกษาดูงาน ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

     วันที่ 9-10 กันยายน 59 นายทองอินทร์  สีหาบุตร นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมทั้งศึกษาดูงาน ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลสีวิเชียรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

     วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลในระบบแท่ง

     วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลในระบบแท่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสีวิเชียร

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนฯ

     วันที่ 18 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนฯ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการสมาคมลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาน้ำยืน

     วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยนายทองอินทร์ สีหาบุตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาน้ำยืน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับ คณะต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการธนาคารน้ำตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จาก อบต.หนองอ้ม

    วันที่ 25 พฤษภาคม 2559  เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยนายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร เจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมต้อนรับ คณะต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการธนาคารน้ำตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จาก อบต.หนองอ้ม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมแห่ผ้าผูกคอพระราชทาน งานลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

     วันที่ 24 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมแห่ผ้าผูกคอพระราชทาน งานลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนน้ำยืน ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศการวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

        วันที่ 16 เมษายน 2559  เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยนายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร จัดงานตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และกิจกรรรมละเล่นของผุ้สูงอายุ ในเทศการวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม...