Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 2557

วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบลสีวิเชียร โดย นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทสบาล และพนักงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมกิจกรรมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 2557 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยภายพลเรือน ประจำปี 2557

วันที่ 30 กรกฎาคม 57 - 1 สิงหาคม 2557 เวลา 11.30 น. เทศบาลตำบลสีวิเชียร โดย นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรี นายปัญญา สะนัย รองปลัด ปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยภายพลเรือน ประจำปี 2557 ณ สำนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทสบาล ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการฝึกอบรมตาม โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาวัดบ้านาสามัคคี อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

งานประเพณีบุญบั้งบังไฟเทศบาลตำบลสีวิเชียร ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2557 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทสบาล พนักงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งบังไฟเทศบาลตำบลสีวิเชียร ประจำปี 2557 กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงขบวนรำแห่บั้งไฟ การละเล่นพื้นบ้าน และการจุดบั้งไฟ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557

วันที่ 11 เมษายน 2557 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทสบาล พนักงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร ร่วมกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

Page 12 of 12