Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 พบปะ ชี้แจง และประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานตามแผนงานโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2561

           วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร  ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 พบปะ ชี้แจง และประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานตามแผนงานโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

         วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดโครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามโรงเรียนบ้านนาสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมแสดงออกในการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร

        เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2560 นำโดยผู้บริหารเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลสีวิเชียรทุกคน ร่วมแสดงพลังพร้อมตั้งปณิธานการบริหารและการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมลงตรวจพื้นที่และรับการรายงานผลการดำเนินงาน และให้ความรู้เพิ่มเติม ด้านวิชาการและแนวทางการพัฒนา

    วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เทศบาลสีวิเชียร ร่วมลงตรวจพื้นที่และรับการรายงานผลการดำเนินงาน และให้ความรู้เพิ่มเติม ด้านวิชาการและแนวทางการพัฒนา โดย มีท่านปลัดปัญญา สะนัย เทศบาลตำบล ศรีวิเชียร อ.น้ำยืน และ ท่านวรรัตน์ วงศา ปลัด อบต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ทางท่านปลัดทั้งสองได้ อำนวยความสะดวกทั้งด้านที่พักและอาหารต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการหมู่บ้านไร้คลอง และโครงการต่างๆ ขอขอบคุณในความอนุคราะห์และน้ำใจเป็นอย่างสูงคับ และขอแสดงความชื่นชมในความเสียสละ และความอุสาหพัฒนา ผลักดันโครงการเพื่อแก้ปัญหา ให้ประชาชนอย่างแท้จริง...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนน้ำยืนวิทยา

     วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 นายปัญญา สะนัย ปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนน้ำยืนวิทยา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ รักน้ำ รักป่า และร่วมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางทำฝายชะลอน้ำ และค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอน้ำยืน

     วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน มีท่านนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน  พร้อมด้วยน้องๆจาก รร.น้ำยืนวิทยา ร่วมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางทำฝายชะลอน้ำ และค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอน้ำยืนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

จัดการประเมินเลื่อนระดับ ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

     วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดการประเมินเลื่อนระดับ ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ณ.สำนักงาน เทศบาลตำบลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

งานซ่อมแซมถนนเส้นทางบ้านซำหวาย ตำบลสีวิเชียร ถนนเชื่อมไปบ้านตายอย ตำบลโดมประดิษฐ์

      เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายวันดี จันนุกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยงานซ่อมแซมถนนเส้นทางบ้านซำหวาย ตำบลสีวิเชียร ถนนเชื่อมไปบ้านตายอย ตำบลโดมประดิษฐ์ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เทศบาลตำบลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

จัดการประชุมหารืองานวิจัยนกยูงคืนถิ่น สู่ป่าชุมชนตำบลสีวิเชียร ณ.สำนักงาน เทศบาลตำบลสีวิเชียร

      วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดการประชุมหารืองานวิจัยนกยูงคืนถิ่น สู่ป่าชุมชนตำบลสีวิเชียร ณ.สำนักงาน เทศบาลตำบลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

เดินทางไปให้ความรู้เรื่อง"หมู่บ้านไร้คลอง"ระบายน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) กับชาวตำบลท่าใหญ่. อ.หนองบัวแดง. จ.ชัยภูมิ

      วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร เดินทางไปให้ความรู้เรื่อง"หมู่บ้านไร้คลอง"ระบายน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) กับชาวตำบลท่าใหญ่. อ.หนองบัวแดง. จ.ชัยภูมิ เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศไทย ตามนโยบายฯ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...