Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดการประเมินเลื่อนระดับ ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

     วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดการประเมินเลื่อนระดับ ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ณ.สำนักงาน เทศบาลตำบลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

งานซ่อมแซมถนนเส้นทางบ้านซำหวาย ตำบลสีวิเชียร ถนนเชื่อมไปบ้านตายอย ตำบลโดมประดิษฐ์

      เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายวันดี จันนุกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยงานซ่อมแซมถนนเส้นทางบ้านซำหวาย ตำบลสีวิเชียร ถนนเชื่อมไปบ้านตายอย ตำบลโดมประดิษฐ์ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เทศบาลตำบลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

จัดการประชุมหารืองานวิจัยนกยูงคืนถิ่น สู่ป่าชุมชนตำบลสีวิเชียร ณ.สำนักงาน เทศบาลตำบลสีวิเชียร

      วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดการประชุมหารืองานวิจัยนกยูงคืนถิ่น สู่ป่าชุมชนตำบลสีวิเชียร ณ.สำนักงาน เทศบาลตำบลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

เดินทางไปให้ความรู้เรื่อง"หมู่บ้านไร้คลอง"ระบายน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) กับชาวตำบลท่าใหญ่. อ.หนองบัวแดง. จ.ชัยภูมิ

      วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร เดินทางไปให้ความรู้เรื่อง"หมู่บ้านไร้คลอง"ระบายน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) กับชาวตำบลท่าใหญ่. อ.หนองบัวแดง. จ.ชัยภูมิ เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศไทย ตามนโยบายฯ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 11 อุบลราชธานี

    วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร นายปัญญา สะนัย ปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมต้อนรับท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 11 อุบลราชธานี ที่ให้โอกาศ."หมู่บ้านไร้คลอง"เป็นโมเดลของประเทศไทย เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาภาวะชุมชนที่เรื้อรังมานาน ชาวอำเภอน้ำยืนและชาวบ้านนาสามัคคี และนำเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปแก้ปัญหาได้อย่างยั้งยืนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560

    วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2560

     วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร นำโดยนายปัญญา สะนัยปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18-4 สิงหาคม 2560 ณ ศาลากลางบ้าน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร

     วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยนายปัญญา สะนัยปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร อย่างพร้อมเพียงกัน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี เพื่อนำไปถวายเป็นพุทธบูชาตลอดกาลพรรษา ณ วัดนาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

      วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น .ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี เพื่อนำไปถวายเป็นพุทธบูชาตลอดกาลพรรษา ณ วัดนาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร โดยมีประธานบริษัทแป้งมันเอี่ยมอีสาน ส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี และเวลา 10:00 .น ณ วัดซำหวาย ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่วมจัดเตรียมสถานที่ทำบุญตักบาตร ศูนย์สุขภาพชุมชนคำข่า ครบรอบ 13 ปี

      วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมกับ อสม. จัดเตรียมสถานที่ทำบุญตักบาตร ศูนย์สุขภาพชุมชนคำข่า ครบรอบ 13 ปี ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ค.2560 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.

 

อ่านเพิ่มเติม...