Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เอกสารประชาสัมพันธ์

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ในโอกาสเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจัดตั้ง "องค์การบริหารส่วนตำบลสีวิเชียร" อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็น "เทศบาลตำบลสีวิเชียร

ประกาศจัดตั้ง "องค์การบริหารส่วนตำบลสีวิเชียร" อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็น "เทศบาลตำบลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

Page 3 of 3