Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แผ่นพับ

    จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประจำเดือนมกราคม-เมษายน) มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์หรือมีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร 045-252937

    จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม) มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์หรือมีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร 045-252937

     จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประจำเดือน ม.ค.-เม.ย.) มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์หรือมีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร 045-252937

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 (ประจำเดือน ก.ย.-ธ.ค.) มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์หรือมีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร 045-252937

ในปี 2558 ประเทศไทยจะต้องเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ซึ่งประกอบด้วย ประเทศสมาชิกจำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บรูไนดารุสลาม และเวียดนาม

สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัด รวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อ มิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สำนักงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร โทร.0-4525-2937 โทรสาร.0-4525-398

 
 
Powered by Phoca Download