ทองอินทร์ สีหาบุตร

นายกเทศมนตรี

นายวุทิภูมิ สุรเสน

ปลัดเทศบาล

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ทต.สีวิเชียร เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พร้อมให้บริการและดูแลประชาชน

ทต.สีวิเชียร เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พร้อมให้บริการและดูแลประชาชน นาย ทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ในฐานะ ผอ.ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่2563 ช่วง 7 วันอันตราย ในระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค.63 พร้อมมอบนโยบายและมอบขวัญกำลังใจแก่ อปพร ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาล ณ...

[ 27-12-2562 ] Hits:13

Big Cleaning Day ชุมชนนาสามัคคีและห้วยจันทร์แดง

Big Cleaning Day ชุมชนนาสามัคคีและห้วยจันทร์แดง วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ทต.สีวิเชียร โดยศูนย์บริการสาธารณสุข ร่วมกับ ชุมชนบ้านนาสามัคคี และบ้านห้วยจันทร์แดง ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณบ้านนาสามัคคีและบ้านห้วยจันทร์แดง เทศบาลตำบลสีวิเชียร เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และการจัดการสิ่งแวดล้อมส่งเสริมสุขภาวะของคนในชุมชน  

[ 24-12-2562 ] Hits:15

รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน

รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน วันนี้ (17 ธันวาคม 2562) ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เทศบาลตำบลสีวิเชียร จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการ “รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ประจำปีงบประมาณ 2563” ณ ลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลสีวิเชียร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการไถกลบตอซัง วิธีการไถกลบที่ถูกต้อง ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการลดภาวะโลกร้อน โดยมี นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2...

[ 17-12-2562 ] Hits:82

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ