ทองอินทร์ สีหาบุตร

นายกเทศมนตรี

นายวุทิภูมิ สุรเสน

ปลัดเทศบาล

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

อบต.วานรนิวาส ดูงาน ธ.น้ำใต้ดิน ณ บ.นาสามัคคี ทต.สีวิเชียร

วันนี้ (09.00 น.) นางอัจฉราณี พูลสง่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และคณะผู้ศึกษาดูงานในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส จำนวนกว่า 50 คน ณ บ้านนาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหมู่บ้าน ในโครงการสุขภาวะชุมชนต้นแบบ “หมู่บ้านไร้คลอง” โดยในการนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด และการลงพื้นที่ดูระบบธนาคารน้ำใต้ดินของหมู่บ้าน โดยมี อ.พินิจ สีหนันท์ เป็นวิทยากร  

[ 19-06-2562 ] Hits:26

ประกวดร้องเพลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานผลไม้ฯ ปี 62

ประกวดร้องเพลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานผลไม้ฯ ปี 62 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลสีวิเชียรได้เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมประกวดร้องเพลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ โดยมี นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธาน ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอน้ำยืนทั้ง 8...

[ 08-06-2562 ] Hits:32

ทต.สีวิเชียร ร่วมออกร้านจำหน่ายผลไม้ ในงานผลไม้ฯ อำเภอน้ำยืน ปี 62

ทต.สีวิเชียร ร่วมออกร้านจำหน่ายผลไม้ ในงานผลไม้ฯ อำเภอน้ำยืน ปี 62 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร และพนักงานเทศบาล ได้นำผลไม้เข้าร่วมจำหน่าย ในงานผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน...

[ 06-06-2562 ] Hits:28

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ