ทองอินทร์ สีหาบุตร

นายกเทศมนตรี

นายวุทิภูมิ สุรเสน

ปลัดเทศบาล

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ทต.สีวิเชียร ต้อนรับ อบต.ตาพระยา จ.สระแก้ว ดูงาน ธนาคารน้ำได้ดิน

ต้อนรับ อบต.ตาพระยา ดูงาน ธ.น้ำได้ดิน วันนี้ ( 30 สิงหาคม 2562 ) นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร พร้อมด้วย พ่อหมื่น สะนัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายวิเชียร ทองทับ รองนายกเทศมนตรีฯ ให้การต้อนรับ พอ.พิเศษ นิวัติ หาญประสบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา จ.สระแก้ว และคณะผู้บริหาร สท...

[ 30-08-2562 ] Hits:12

ทต.สีวิเชียร ต้อนรับคณะดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน จากอบต.บ้านเหล่า มุกดาหาร

ต้อนรับคณะดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน วันนี้(29 สิงหาคม 2562) เวลา 12.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ให้การต้อนรับ นายล้อม คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า และคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป จำนวน 90 คน ที่ได้เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ณ บ้านนาสามัคคี เทศบาลตำบลสีวิเชียร...

[ 29-08-2562 ] Hits:14

ทต.สีวิเชียร ต้อนรับคณะดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน จากเทศบาลนครอุบลฯ

วันนี้ (23 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00-12.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียงและทัศนศึกษาดูงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งนำโดย นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี และนางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลนครอุบลราชธานี รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนจำนวน 150 คน เพื่อเข้าศึกษาการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด) การกำจัดน้ำเสียในครัวเรือน ณ บ้านนาสามัคคี...

[ 23-08-2562 ] Hits:76

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ