ทองอินทร์ สีหาบุตร

นายกเทศมนตรี

นายวุทิภูมิ สุรเสน

ปลัดเทศบาล

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

จากโครงการงานวิจัยชุมชน สู่แผนยุทธศาสตร์ชาติ การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ชุมชนซำหวาย

โครงการนกยูงคืนถิ่นฯ ป่าชุมชนซำหวาย ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน... จากความร่วมมือและพลังสามัคคีของชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชนของตนเอง จนสามารถตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ของประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ และได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 19 เมื่อเดือน พ.ค. 62 ที่ผ่านมา ผลงานและรางวัลยังไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของการอนุรักษ์ป่าชุมชนของที่นี่ หากแต่เป็นความภาคภูมิใจในระหว่างเส้นทางที่มุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด นั่นคือ “ ความยั่งยืน” รายการ "๑ ในพระราชดำริ" ทางช่อง 9 MCOT เวลา 20.30 น. ออกอากาศเมื่อวันที่...

[ 16-10-2562 ] Hits:1

นศ. ม.ราชภัฎอุบลฯ ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในท้องถิ่น

วันนี้ (3 ตุลาคม 2562) นายเฉลิมชัย ประพันธา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ให้การต้อนรับ​คณะ​นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขา​วิชาการปกครองท้องถิ่น​ คณะ​มนุษยศาสตร์​และสังค​มศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​อุบลราชธานี ในการลงพื้น​ที่​ขอข้อมูล​เพื่อศึกษา​การจัดการทรัพยา​กรธรรมชาติ​และสิ่งแวดล้อม​ท้องถิ่น​ในชุมชน โดยลงพื้น​ที่ดูงาน ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านนาสามัคคี ​และป่าชุมชน​ซำหวาย​  

[ 03-10-2562 ] Hits:17

เปิดเทอมวันแรกกับ โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ

“โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ" ปี 62 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปี 2662 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลสีวิเชียร ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสีวิเชียร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ...

[ 25-09-2562 ] Hits:19

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ